G-ZH3C8VHV1F
Güncel Video Galeri

Kent Konseyleri Belediyelerin Arkabahçesi Mi?

Kent Konseyleri Belediyelerin Arkabahçesi Mi?

Sürdürülebilir belediyecilik, sürdürülebilir katılımcı bütçe konusunda duyuru yayınlayan Bakırköy Kent Konseyi, belediye başkanından, meclis üyelerine, mahalle muhtarlarından ve mahalle ileri gelenlerini göreve çağırdı. Bakırköy Kent Konseyi tarafından yayınlanan duyuruda ana tema olarak; her bir ilçe mahalle sakinlerinin mahallesinde yapılması ve yapılmaması konusunda söz sahibi olunmalı yolunda sürdürülebilir bir adım atılmalıdır vurgusu yapıldı.
Öte yandan duyurunun yapılmasının ardından eleştirilere de maruz kalan Kent Konseyi Başkanı Kızılırmak,” bizler gönüllülük esasına göre hizmet veriyoruz. Yapıcı olan her bir eleştiri bizim için değerlidir ama yapıcı ve dayanağı olmayan eleştirileri ilçemiz ve mahallerimiz adına kabul edilebilir yanı olmadığından bahsetti.” Kent konseyi’nin görev ve yetkileri konusunda açıklama yapan Bakırköy Kent Konseyi Başkanı Halim Kızılırmak;” kent konseyleri belediye yasası ile kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Hiçbir kent konseyi bir siyasi partinin ne arka bahçesi nede ön bahçesi olabilir. Tamamen ilçenin ve mahalle sakinlerinin menfaati yönünde belediye başkanlığına olumlu ve olumsuz görüş beyan eder. Uygulayıp uygulamamak yetkililerin inisiyatifine kalmış bir durumdur ”dedi.
Öte yandan Başkan Kızılırmak habercek.com’un kent konseyi görev ve yetkileri konusunda soruları yanıtladı.
H.Ç: Kent Konseyinin görev ve yetkileri nelerdir?

Başkan Halim Kızırırmak: “Kent konseyleri belediye yasasıyla kurulmuş olmasına rağmen kent konseylerinin bir yaptırım gücü ve bir yetkisi yok. Ancak kent konseyleri halkın hemşehricilik bilinci,kamu düzeni, birliktelik, beraberlik, çoğulcu demokrasilerde ortak akılın bir arada sürdürülebilir bir şekilde meydana gelmesiyle çocuk. kadın, genç, mahalle, engelli ve oluşabilecek diğer bütün unsurlarla ilgili her ilçenin konumuna ve jeopolitik yapısına göre oluşabilecek her meclisle birlikte. mahallelerde yapılanmasını tamamlayıp ve bütün mahalle görüşlerini, halkın görüşünü, istemleri uygun bir biçimde projelendirip belediye meclislerine, belediyeye sunan kent konseylerinin. danışmanlık yaptığını görüyoruz.
Yani gönüllü danışmanlık yaptığını görüyoruz. Gönül birliği içerisinde insanlar bir araya geliyor. Ve o gönül birliği içerisinde de olası ve olması gereken, eksik. şeyler tamamlanmış oluyor. Siyaset kurumunun üzerinde bir şemsiyede bulunuyor. Çünkü ilçenin içerisindeki tüm siyasi kurumlarının tüm yetkilileri, tüm gençleri, çocukları yaşlıları. Hatta bunların içerisinde din adamının bile olması gerekiyor ki bazı şeyler tam yerine otursun ve belli anlatımlar doğru şekillensin diye. insanların akıllarında herhangi bir şey kalmasın. Bu anlamda baktığımızda proje üreten ve kentin genel yapılanmasında ortak aklı, sürdürülebilir belediyecilik ve sürdürülebilir bütçe anlayışının ortaya koyan bir çalışma düzeni diyebiliriz.

Kent Konseyleri Bir Belediyenin Arkabahçesi mi?

Kent konseyinin bir dezavantajı var. Gerçekten belediyenin arka bahçesi mi? Yoksa eğer o belediye artık dönemi bitip gittikten sonra yeni gelecek olan. belediye başkanı o kent konseyi o giden belediye başkanının insanları adamları gibi mi görecek? Bir kere bizim bu kültürden kurtulmamız gerekiyor. Kent konseylerinin de en çok yaşamış olduğu olay bu. Çünkü kent konseylerinin içerisinde siyasi partiler de var. Siyasi. Partilerin temsilcileri de var. Bizim buradaki amacımız kent konseylerinin amacı ortak fikri, kardeşliği, barışı ve sürdürülebilir hemşirecilik bilinç ve ilişkisini kuvvetli tutabilmek ve kent için yapılması gereken ne varsa onu yapabilme çabalarını göstermek. İstanbul’daki kent konseyleriyle Anadolu’daki kent konseyleri arasında çok fark var. Bir kere İstanbul’da tarım alanı yok. Anadolu’da tarım alanı var. İstanbul’da sulak araziler yok. Anadolu’da tarım sulak araziler var. Trakya’da bu tip yerler var. İstanbullu su sorununun ne olduğunu bilmiyor. Ama bu suyun buraya nasıl geldiğini de bilmiyor. O yüzden İstanbullu veya suyu nasıl iyi kullanması gerektiğini kent konseyi vasıtasıyla anlatmak gerekiyor. Iklim krizini bilmiyor. Ama canlı binalarda gidip oturuyor. Oraya dünyanın parasını veriyor. Aslında o camlı binalar iklim krizine ana neden sebep oluyor. Hatta insanların içerisinde otururken de çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşmasının nedeni oluyor. Dört iklim var biliyorsunuz ülkemizde. Yani dolayısıyla biz bunların hepsini yaşarken artık farklı iklimleri yaşamaya başladık. bu anlamda kent konseyleri çevre bilincinde oluşturmalı. iklim bilincini de oluşturmalı, tasarruf bilincini de oluşturmalı, tüketici bilincini de oluşturmalı. Esnafın da yanında olmalı. Kadının çoluğu, çocuğun, sokak hayvanlarının engellinin, dezavantajlı grupların hepsinin yanında olması lazım. Ve projelerle buralara yürümesi gerekiyor.

Mahallelerde Katılımcı Bütçe Nedir?

Katılımcı Bütçe: Sürdürülebilir anlayış içerisinde var olan bir yapıdır. Mahalle meclislerinin mahallelerde muhtarlıkların gözetiminde kurulmuş olmasıyla birlikte oradaki akil insanların bir araya gelerekten o mahallenin sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili oluşturdukları projeyi belediyeye sunmalarıyla, kent konseyi vasıtasıyla belediyeye sunmaya birlikte başlayan bir katılımcılık söz konusudur. Buradaki bu katılımcılıkta belediye zaten her mahalleyle ilgili bir plan proje yapmaktadır. Koordinasyon toplantıları da gerçekleştirilmesiyle mahalle halkıyla bir araya gelinir. Bir bütün içerisinde o mahallenin gerçek sorunları, gerçek ihtiyaçları, neler olduğu tespit edilir ve katılımcılık böylelikle de belediyede başlamış olur. Belediye katılımcılık derken kimsenin aklına belediye yönetimine katılım veya belediye yönetimine etki etmek anlamında değil. Ihtiyaçlarla ilgili ana sorunlarla ilgili istemlerin götürülmesi ve onların. projelendirip geri dönüşümünün yapılmasıdır. Işte bu katılımcı bütçeyle olacak olan şeylerdir. Katılımcı bütçenin tabii önemi şöyle de vardır. Mahalleler kendi belediyeye bazı katkıları vardır. Emlak vergisi katkısı vardır.. Temizlik vergisi katkısı vardır. Yol kaldırım katılım payları vardır. Bütün bunlarla ilgili inşaatlar yapılır, inşaat harçları vardır. Veya işte ruhsat, iskan harçları vardır. Bunlar hep bir katılımdır. Bu katılımlarla birlikte de bunun karşılığında o mahallenin, o yapılanlarla ilgili birtakım yaşam ihtiyaçları söz konusu. Işte bu yaşam ihtiyaçlarını da katılımcılıkla belediyeden talep edebilirler. Bunlar çok küçük şeylerdir, bazen de çok büyük şeylerdir. Ama o stratejik planlama içerisinde ortaya çıkacak.

Göreve Geldiğimizde Neler Mİ Yaptık

Bakırköy Kent Konseyi Başkanı Halim Kızılırmak: 2022 Ocağından itibaren görevde olan tamamen sivil inisiyatifin çalışmalarıyla yürütülen Bakırköy. Kent Konseyi. Öncelikle Ata’nın huzuruna çıkaraktan Anıtkabir’de Anıtkabir defterine Bakırköy’ün eee sevgi dolu bağlılığını götürdük. Daha sonrasında yirmi üç Nisan’da meclisimizi açtık. Bakırköy Belediyesi Meclis Salonu’nda çocuklardan oluşan çocuk meclisimizi kurduk. On dokuz Mayıs’ta gene gençlerimizle, on dokuz Mayıs gününe yakışır şekilde Gençlik Meclisimizi kurup büyük bir şölene Bakırköy Meydanı’nda gerçekleştirdik. Dünya Kadınlar Günü’nü beş Mart’ta biz kutladık. Ve orada da çok önemli dört konu davet ederekten önemli mesajlar. verdiğimizi düşünüyoruz. Bir festivalimiz oldu. Tamamen çevre ve sokak hayvanlarıyla ilgili orada da gerekli olan mesajlarımızı verdik. Bir kere çevremizdeki okullar bize. bu çok güzel bir algıydı. Çok güzel bir yaklaşımdı.

Kent Konseyi Olarak Gönüllük Esasıyla Birlikte, Koordinasyon İçerisinde Çalışıyoruz

Başkan Kızılırmak: Biz koordinasyon içerisinde Bakırköy’de hiç kimseyi kırmadan hiç kimseyle kavga etmeden, her görüşe saygı göstererekten bize yapılan eleştirilere de biz saygı gösteriyoruz. hiçbir problem yok. ama şunu insanların unutmaması gerektiğine inanıyorum. biz kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve bağlı. ünitelerimizle hep iyi geçinmek durumunda olduğumuzu ve böyle bir niyet içerisinde olduğumuzu hiçbir zaman da kavgayla değil akılla görüşlerimizle onlara olumsuz şeyleri söyleyeceğimizi, olumlu şeylerde de alkışlayacağımızı buradan ben ifade etmek istiyorum. Çünkü biz gönüllüyüz. Gönüllü olarak çalışıyoruz.”

Bakırköy Kent Konseyinin 28.06.2022 Tarihli Yayınlamış Olduğu Duyurusu

KAMUOYUNA DUYURULUR
28.06.2022

Bakırköy Kent Konseyi olarak, 31.01.2022 günü gerçekleşen Genel Kurul sonrası ilçemizde yaşanan her olayın bilinci ve farkındalığı ile hemşerilik hukuku esas alınarak, ortak akıl ve görüş doğrultusunda öncelikle iç yapılanmalarımızı tamamlamaya çalışmaktayız.

Genel Kurul seçim taahhüdümüz olan SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYECİLİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KATILIMCI BÜTÇE teknikleri ve programları ile MAHALLE MECLİSLERİ’nin kurularak mahalle halkını katılımcı hale getirilmesi gerekliliğini anlatarak bu konuda çalışmalara başlanmıştır.

Belediye tarafından gerçekleştirilecek PROJELERDE halkın söz sahibi olması ve KATILIMCI BELEDİYECİLİĞİN uygulanması için SÜRDÜRÜLEBİLİR KATILIMCI BÜTÇE gerekmektedir.

Bugün için Bakırköyde yaşadığımız gerçekler içerisinde OLASI BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ, ZUHURATBABA İMAR DEĞİŞİKLİĞİ, ZEYTİNLİK MAHALLESİ BALIKÇILAR PAZARI, ATAKÖY 1. KISIM İMAR YAPILANMASI ile.BÜTÜN BUNLARIN YANI SIRA YEŞİLKÖY ve BAKIRKÖY SAHİLİNDE’ki EĞLENCE MERKEZLERİ BAŞTA GELMEKTEDİR
Mahalleleri temsilen seçilen MECLİS ÜYELERİNİN aslında belirttiğimiz sistem içerisinde kendi bölgelerine konuları taşıyarak yapılacak değişikliklere ışık tutmaları gerektiği gerçeği söz konusu iken KENT KONSEYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KATILIMCI BÜTÇE YAPILANMASI için destek olunmalı ve SİYASETTEN UZAK şemsiyenin altında toplanılmalııdır.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile acil KOORDİNASYON toplantıları yapılarak halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirimesi gerekmektedir.
Belediye tarafından yapılması planlanan her proje halka anlatılmalı, tanıtılmalı, fikir alınmalı ve bu konuda gerek sosyal media gerek yayın araçları en önemlisi ise Mahalle Muhtarları ile diyaloğa geçecek Mahalle Meclis Üyelerini görevlendirerek tanıtılmalıdır. Mahallelerde siyasete karışmamış insanlarımızın görüş ve önerileri ile desteğini SÜRDÜRÜLEBİLİR KATILIMCI BÜTÇE programımıza bekliyoruz.

Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.

BAKIRKÖY KENT KONSEYI

Bakırköy Kent Konseyi İletişim Bilgisi:
Cevizlik Mahallesi Kartopu Sokak No: 15/A Bakırköy/ İstanbul e-mail: kentkonseyibakirkoy@gmail.com
www.bakirkoykentkonseyi.org Faks: 0212-583 40 30 Sekreterya : (0532) 424 17 47

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL